Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
VaksineKoronaFace

FHI: Dose 4 koronavaksine til underliggende sykdom i alderen 18-64 år


korona, behandling, medikamentnytt
13.09.2022
Sharon Gibsztein

Folkehelseinstituttet anbefaler nå oppfriskningsdose koronavaksine til mennesker i alderen 18-64 år som har kronisk lungesykdom, samt barn i alderen 12-17 med cystisk fibrose. Transplanterte anbefales dose 4 eller 5. 

 

Se mer informasjon i FHIs informasjonsbrev nummer 51 om koronavirusvaksinasjonsprogrammet.   

 

Voksne

For voksne, faller mennesker med cystisk fibrose innunder punkt 1, kulepunkt 11:  

"Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:  ...kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året". Cystisk fibrose er en kronisk lungesykdom.

 

Barn

FHI omtaler også barn med cystisk fibrose som aktuelle for oppfriskningsdose til barn i alderen 12-17 med alvorlig underliggende sykdom;

"Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling. Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose. Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over."

Cystisk fibrose nevnes konkret i kulepunkt 8; "Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)"

 

Transplanterte

For organtransplanterte, gjelder anbefaling om oppfriskningsdose for både barn og voksne, og for noen vil oppfriskningsdosen være koronavaksinesprøyte nummer 5. Se mer i FHIs nyhetsbrev.

 

Hvor kan jeg få vaksinen?

Det legges nå opp til at kommunene har ansvaret for vaksinering. Sjekk derfor relevant informasjon fra din kommune om hvordan det gjøres der du bor.

CF-senteret i Oslo opplyser at de ikke har noe opplegg for oppfriskningsvaksiner for sine pasientgrupper.

 

Hvilken type vaksine?

FHI informerer på sin nettside om at en oppdatert vaksine fra Pfizer, som er laget med utgangspunkt i BA.1-varianten av omikron i tillegg til det opprinnelige Wuhan-viruset, blir sendt ut fra FHI til kommunene i uke 36 (fra 5. september). En tilsvarende oppdatert vaksine fra Moderna kommer trolig til Norge i uke 39 (fra 26. september). Ifølge FHI er det i hovedsak disse vaksinene som vil tilbys i kommunene nå. Nyere og mer oppdaterte vaksiner kan komme senere.

De som er under 30 år, anbefales et bestemt utvalg vaksiner. Sjekk punkt 4 i nyhetsbrevet fra FHI for mer informasjon om dette. 

 


Chiesi Pharma Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen