Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Trivselsfondet

Trivselsfondet

Fondets formål er å bidra til økt trivsel for CF-rammede og deres familier. Fondet kan yte støtte ved individuelle bevilgninger eller til prosjekter.

TRIVSELSFONDETS bankkonto er: 5122.05.80206. Gaver mottas med takk!

 

Behandlingsopplegg eller rekreasjonstiltak

Avkastning av fondet deles ut til barn, ungdom eller voksne med cystisk fibrose. Støtten skal gis til enkeltpersoner eller grupper og brukes til behandlingsopplegg eller rekreasjonstiltak.

Typiske formål det deles ut penger til, er; reiser til sydligere strøk, treningsutstyr, utstyr som bidrar til rekreasjon o.l. for mennesker med CF, treningskurs- og opphold (herunder deltageravgifter o.l.). 

 

Årlig tildeling

Tildeling fra fondet offentliggjøres i forbindelse med den årlige festmiddagen i samband med Opplæringsdag og årsmøte som arrangeres hvert år i april. Tildelingen foretas av NFCFs styre. 

 

Søknadsfrist kunngjøres årlig på cfnorge.no

Søknadsfrist for midler fra Trivselsfondet kunngjøres her på cfnorge.no i januar/februar hvert år, og søknadsfristen pleier å være i mars. Søknaden må inneholde beskrivelse av opplegg, finansiering og planlagt tidspunkt for gjennomføring.

 

 


Se også våre nyhetssaker om Trivselsfondet

Chiesi Pharma Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen